הכרזת פורום: חוקי פורום המלצות ווינר ופרסום טפסים
המלצות ווינר ופרסום טפסים:

- בפורום זה ניתן לפרסם המלצות וטפסים שנשלחו טרם תחילת המשחקים בו בלבד.

- חל איסור מוחלט על שימוש בשפה פוגענית, גזענית, מעליבה, מכפישה או לא נאותה כלפי כל אחד מחברי הפורום.

- חל איסור מוחלט על פרסום תכנים או קישורים לטובת רווח אישי של המפרסם.

- חל איסור מוחלט על פרסום קהילות ו/או דפי פייסבוק מתחרים.

- חל איסור מוחלט על פרסום תכני פורנוגרפיה או אלימות.

- חל איסור מוחלט על דיבור/דיון/עיסוק בדעות פוליטיות למיניהן.

- אין לפרסם בשום צורה כל סוג מידע ו/או פרטים מזהים אודות אדם ללא אישור מפורש ממנו על כך.

- יש לרשום כותרת עניינית לכל הודעה בפורום - הודעה ללא כותרת עניינית תמחק.

- אין להקפיץ נושאים ישנים שהתגובה האחרונה בהם הייתה לפני יותר משבועיים.

- למנהלי הפורום יש את הזכות הבלעדית לשנות/למחוק/לתקן את התכנים המועלים בפורום כראות עיניהם.